ஈஸியா பேசலாம் இங்கிலீஷ்: மிக எளிய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கையேடு (Tamil Edition)

Price: (as of – Details) ஆங்கிலப் பேச்சின் அடிப்படைகளைக் கற்றுக்கொள்ளவேண்டும், சரளமாகப் பேசவேண்டும் என்று ஆசையா? அப்படியானால், இந்தப் புத்தகம் உங்களுக்குதான்! இன்றைய உலகில் ஆங்கிலத்தில் பேசும் திறன் என்பது பல வாய்ப்புகளைத் திறக்கிறது.…